• bg
  • Pontoons + Carbon Steel Frames

    Понтони + Рамки од јаглероден челик

    Овој дизајн се применува и на големи FPV постројки.Има конструкции од плови од понтонски тип со рамки од јаглероден челик, на кои се монтираат PV панели под фиксен агол на навалување како кај копнените системи, но за прицврстување на конструкциите на понтоните, кои служат само за да обезбедат пловност.Во овој случај, нема потреба од специјално дизајнирани главни плови.