• bg
  • Pontoons + Carbon Steel Frames

    Понтон + Нүүрстөрөгчийн ган хүрээ

    Энэ загварыг том хэмжээний FPV үйлдвэрүүдэд мөн ашигладаг.Энэ нь нүүрстөрөгчийн ган хүрээ бүхий понтон хэлбэрийн хөвөгч байгууламжтай бөгөөд PV хавтанг газар дээр суурилсан системтэй адил тогтмол налалтын өнцгөөр суурилуулсан боловч уг байгууламжийг зөвхөн хөвөх чадварыг хангах үүрэгтэй.Энэ тохиолдолд тусгайлан зохион бүтээсэн гол хөвөгч шаардлагагүй болно.