• bg

Processintroduktion

3/4 av de formblåsta produkterna tillverkas genom formblåsning.Extruderingsprocessen är att tvinga materialet genom ett hål eller form för att göra en produkt.

Extrudering av formblåsningsprocessen består av 5 steg: 1. Plastförform (extrudering av ihåligt plaströr).2. Stäng flikformen på formen, kläm fast formen och skär av formen.3. Blås formen till den kalla väggen i kaviteten, justera öppningen och bibehåll ett visst tryck under kylningen.4. Öppna formen och ta bort de blåsta delarna.5. Trimma blixten för att få den färdiga produkten.

Extrudering ihålig formblåsningsprocess
Extrudering ihålig formblåsning är att smälta och mjukgöra plasten i en extruder och sedan extrudera en rörformad form genom en rörformad form.När ämnet når en viss längd värms ämnet upp i blåsformen.Tryckluft blåses sedan in för att göra formen nära formhålighetens vägg för att erhålla formen på kaviteten, och under förutsättning att ett visst tryck upprätthålls, efter kylning och formning, erhålls den blåsta produkten genom urtagning av formen.Processen för extrudering formblåsning är som följer.
Plast → mjukgöring och extrudering → rörformad form → formstängning → uppblåsningsgjutning → kylning → formöppning → ta ut produkten
Extrudering formblåsning kan generellt delas in i följande fem steg, som visas i figur 1-1.
① Polymeren smälts genom extrudern, och smältan formas till en rörformig form genom munstycket.
②När formen når en förutbestämd längd stängs blåsformen, formen kläms fast mellan de två formhalvorna och formen skärs och flyttas till en annan station.
③Injicera tryckluft i formen för att blåsa upp formen så att den blir nära formhåligheten för att bildas.
④ Kyl ner.
⑤Öppna formen och ta ut den gjutna produkten.

news01


Posttid: 2021-04-04