• bg
  • Pure-Floats  Design ( Pontoon-Type Floats)

    Pure-Floats дизайн (поплавки от понтонен тип)

    С подкрепата на нашето интелигентно механично оборудване, производственият ни капацитет е с повече от 4 броя в минута.Той също така разполага с поплавък с по-правилна форма за по-плътно опаковане и по-лесно транспортиране.В този случай не само избягва допълнителни такси за транспорт, но и максимизира печалбите на нашите клиенти с минимални разходи и максимална скорост.

    Sun Floating се занимава с производство на чиста енергия повече от 10 години.Нашите FPV решения и услуги помагат на повече страни да произвеждат чиста и зелена енергия. Ние вярваме, че нашите постоянни иновации допълнително оптимизират нашите решения за FPV за подобряване на нашите изследвания и разработки.