• bg
  • Pure-Floats  Design ( Pontoon-Type Floats)

    طراحی شناور خالص ( شناورهای نوع پانتون)

    با پشتیبانی تجهیزات مکانیکی هوشمند ما، ظرفیت تولید ما بیش از 4 قطعه در دقیقه است.همچنین دارای یک شناور با شکل منظم تر برای بسته بندی متراکم تر و حمل و نقل آسان تر است.در این صورت، نه تنها از هزینه های اضافی در حمل و نقل جلوگیری می کند، و سود مشتریان خود را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت به حداکثر می رساند.

    Sun Floating بیش از 10 سال است که در تولید برق پاک مشغول است.راه حل ها و خدمات FPV ما به کشورهای بیشتری برای تولید انرژی پاک و سبز کمک می کند. ما معتقدیم که نوآوری مداوم ما راه حل های ما را برای FPV در بهبود تحقیق و توسعه ما بهینه می کند.