• bg
  • Pontoons + Carbon Steel Frames

    پانتون + قاب فولادی کربنی

    این طرح برای کارخانه های FPV در مقیاس بزرگ نیز اعمال می شود.دارای ساختارهایی از شناورهای نوع پانتونی با قاب‌های فولادی کربنی است که بر روی آن‌ها پانل‌های PV با زاویه شیب ثابتی مانند سیستم‌های زمینی نصب می‌شوند، اما برای چسباندن سازه‌ها به پانتون‌ها، که فقط برای ایجاد شناوری عمل می‌کنند.در این حالت نیازی به شناورهای اصلی طراحی شده خاص نیست.