• bg
  • Pontoons + Aluminum Frames

    پانتون + قاب آلومینیومی

    این طرح برای کارخانه های FPV در مقیاس بزرگ نیز اعمال می شود.دارای ساختارهایی از شناورهای نوع پانتونی با قاب های آلومینیومی است که بر روی آنها پانل های PV با زاویه شیب ثابت مانند سیستم های زمینی نصب می شوند، اما برای چسباندن سازه ها به پانتون ها، که فقط برای ایجاد شناور عمل می کنند.در این حالت نیازی به شناورهای اصلی طراحی شده خاص نیست.