• bg
  • Pontoons + Aluminum Frames

    โป๊ะ + โครงอลูมิเนียม

    การออกแบบนี้ใช้กับโรงงาน FPV ขนาดใหญ่ด้วยมีโครงสร้างของทุ่นลอยน้ำแบบโป๊ะพร้อมโครงอลูมิเนียม ซึ่งติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในมุมเอียงคงที่เช่นเดียวกับระบบบนบก แต่จะติดโครงสร้างไว้กับโป๊ะ ซึ่งทำหน้าที่เพียงลอยตัวเท่านั้นในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้โฟลตหลักที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ