• bg
  • Pontoons + Aluminum Frames

    פונטונים + מסגרות אלומיניום

    עיצוב זה מיושם גם על מפעלי FPV בקנה מידה גדול.יש לו מבנים של מצופים מסוג פונטון עם מסגרות אלומיניום, שעליהן מותקנים לוחות PV בזווית הטיה קבועה כמו במערכות יבשתיות, אך כדי להצמיד את המבנים לפונטונים, המשרתים רק כדי לספק ציפה.במקרה זה, אין צורך במצופים ראשיים שתוכננו במיוחד.