• bg
  • Pontoons + Carbon Steel Frames

    Cầu phao + Khung thép carbon

    Thiết kế này cũng được áp dụng cho các nhà máy FPV quy mô lớn.Nó có cấu trúc của phao kiểu phao với khung thép carbon, trên đó các tấm PV được gắn ở một góc nghiêng cố định như với các hệ thống trên cạn, nhưng để gắn kết cấu với phao, vốn chỉ để cung cấp sức nổi.Trong trường hợp này, không cần phao chính được thiết kế đặc biệt.