• bg
  • Pontoons + Carbon Steel Frames

    Pontoni + okviri od ugljičnog čelika

    Ovaj dizajn se također primjenjuje na velike FPV postrojenja.Ima konstrukcije plovaka tipa pontona sa okvirima od ugljičnog čelika, na koje su PV paneli montirani pod fiksnim uglom nagiba kao kod sistema na kopnu, ali za pričvršćivanje konstrukcija na pontone, koji služe samo za pružanje uzgona.U ovom slučaju nema potrebe za posebno dizajniranim glavnim plovcima.